Nhà khung thép - Dự án nhà khung thép

Dự án công trình 50 Hào Nam. Chủ nhà, Anh Phương.

- Dự án cải tạo nhà tập thể 2 tầng cũ thành quán bán hàng ăn.
- Diện tích cải tạo 150m2 với chiều dài 15m chiều rộng 7,6m.
- Công nghệ sử dụng: Nhà khung thép tiền chế kết hợp san be tong nhe (sàn panel siêu nhẹ).

 

Sử dụng Nhà khung thép kết hợp san be tong nhe.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG HIỆP

 Số 109A, C8, Khu TTQĐ, Nghĩa Tân, Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại:04.3754 5776 * 0912 352 765

Email: nguyendiuhx83@gmail.com - phucuonghct@gmail.com
Hotline: 0983 167 167

www.sanpanensieunhe.vn - sansieunhe.com  - betongsieunhe.com.vn